Pogoji

POLITIKA POOBLAŠČENE UPORABE | 10 minut branja | Zadnja posodobitev: 27. 7. 2023 

Pravila in pogoji uporabe spletne strani

Spletno mesto na reservationresources.com ("spletno mesto") upravlja Reservation Resources LLC (v nadaljevanju "mi" ali "nas"). Ta pravilnik o pooblaščeni uporabi smo ustvarili, da naše uporabnike obvestimo o tem, kakšno vedenje bomo sprejeli in kakšno ne. Od zaposlenih, partnerjev in strank pričakujemo določeno raven in integriteto.

Ta pravilnik o pooblaščeni uporabi velja samo za naše spletno mesto. Ne velja za nobeno spletno mesto ali storitev tretje osebe, povezano z našim spletnim mestom ali priporočeno ali napoteno s strani našega spletnega mesta ali našega osebja. Prav tako ne velja za nobeno drugo spletno mesto ali spletno storitev, ki jo upravlja naše podjetje, ali za katero koli našo dejavnost brez povezave.

PROSIMO, PRED UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA POZORNO PREBERITE NASLEDNJE POGOJE UPORABE TER ODPOVED ODGOVORNOSTI. VAŠA UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA POMENI VAŠE STRINJANJE, DA VAS ZAVEZUJEJO TE DOLOČILA IN POGOJI UPORABE TER ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI.

A. Zasebnost

Preglejte naše politiko zasebnosti, ki ureja tudi vaš obisk našega spletnega mesta, da razumete naše prakse varovanja zasebnosti.

B. Geografski obseg

Spletno mesto si lahko ogledate mednarodno in lahko vsebuje sklice na izdelke ali storitve, ki niso na voljo v vseh državah. Sklicevanje na določen izdelek ali storitev ne pomeni, da namerava družba takšne izdelke ali storitve dati na voljo v takih državah.

C. Elektronske komunikacije

Ko obiščete spletno mesto ali nam pošljete e-pošto, z nami komunicirate elektronsko. Strinjate se, da od nas prejemate elektronsko sporočilo. Z vami bomo komunicirali po elektronski pošti ali z objavo obvestil na spletni strani. Strinjate se, da vsi dogovori, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo elektronsko po e-pošti ali z objavo obvestil na spletnem mestu, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, da so taka sporočila pisna.

D. Avtorske pravice

Vsa vsebina, vključena na spletno mesto, vključno z besedilom, dizajnom, grafiko, logotipi, ikonami gumbov, slikami, zvočnimi posnetki, digitalnimi prenosi, vmesniki, zbirkami podatkov, programsko opremo in kodo, je last Reservation Resources, njenih podružnic ali njegovih dobaviteljev vsebine in je zaščiten z zakonodajo Združenih držav in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zbirka celotne vsebine na tem spletnem mestu in programska oprema, uporabljena na tem spletnem mestu, sta izključna last družbe Reservation Resources, njenih podružnic ali dobaviteljev vsebine in je zaščitena z zakoni ZDA in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Za namene teh določil in pogojev uporabe izraz 'podružnice' pomeni kateri koli subjekt ali osebo, neposredno ali posredno, ki ima v lasti kontrolni delež ali skupni lastniški nadzor z Reservation Resources, ali katero koli osebo neposredno ali posredno, v kateri imamo kontrolni delež. Nič, kar vsebuje to spletno mesto, se ne sme razlagati kot implicitno, estoppel ali kako drugače dovoljenje ali pravico do uporabe katerega koli avtorsko zaščitenega dela, prikazanega ali vsebovanega na spletnem mestu, brez izrecnega pisnega soglasja Reservation Resources.

Oglejte si naš pravilnik o avtorskih pravicah za digitalno upravljanje (DMCA) (Politika DMCA) za naše pravilnike o kršitvah in uveljavljanju pritožb glede avtorskih pravic.

E. Blagovne znamke

 Reservation Resources je lastnik naslednjih blagovnih znamk, oblikovalskih in storitvenih znamk v Združenih državah ali drugih državah: Reservation Resources – Živite kot domačini TM Reservation ResourcesSM

Te blagovne znamke, storitvene znamke, trgovska imena, grafike, logotipi, glave strani, ikone gumbov, skripti, trgovski videz ali drugi znaki trgovskega izvora družbe Reservation Resources ali njenih podružnic se ne smejo uporabljati v povezavi s katerim koli poslom, izdelkom ali storitvijo katerih vir ni naš ali naša povezana podjetja, na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil zmedo med našimi strankami, trgovino ali javnostjo, ali na kakršen koli način, ki zaničuje ali diskreditira Reservation Resources ali katerega koli od njegovih povezanih podjetij. Vse druge blagovne znamke, storitvene znamke, trgovska imena in logotipi, ki niso v lasti podjetja ali njegovih podružnic in se pojavljajo na spletnem mestu, so last njihovih zadevnih lastnikov, ki so ali ne smejo biti povezani, povezani ali sponzorirani s strani podjetja ali njegovega podjetja. podružnice. Nič, kar je na spletnem mestu, se ne sme razlagati kot implicitno, estoppel ali kako drugače dovoljenje ali pravica do uporabe katere koli blagovne znamke, storitvene znamke, trgovskih imen, grafike, logotipov, glav strani, ikon gumbov, skriptov, trgovskega videza, ali drugih znakov trgovskega izvora Reservation Resources ali njegovih podružnic, prikazanih ali vsebovanih na spletnem mestu brez izrecnega pisnega soglasja nas ali naših podružnic.

F. Licenca in dostop do mesta

Reservation Resources vam podeljuje neizključno, neprenosljivo, omejeno pravico in licenco za dostop in osebno uporabo tega spletnega mesta in gradiva, ki je na njem za vašo osebno, nekomercialno uporabo, pod pogojem, da v celoti upoštevate določila in pogoje uporabe spletnega mesta. Strinjate se, da ne boste prenašali (razen predpomnjenja strani) ali spreminjali spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela, razen z izrecnim pisnim soglasjem podjetja.

Ta licenca ne vključuje nobenih pravic do nadaljnje prodaje ali komercialne uporabe spletnega mesta ali njegove vsebine; kakršno koli zbiranje in uporaba kakršnih koli seznamov izdelkov, opisov ali cen; kakršna koli izpeljana uporaba spletnega mesta ali njegove vsebine; kakršno koli nalaganje ali kopiranje informacij o računu za podobna orodja za zbiranje in ekstrakcijo podatkov. Spletnega mesta ali katerega koli dela spletnega mesta ni dovoljeno reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, preprodajati, obiskovati ali kako drugače izkoriščati v kakršne koli komercialne namene brez izrecnega pisnega soglasja Reservation Resources. Ne smete uokvirjati ali uporabljati tehnik uokvirjanja za vključitev katere koli blagovne znamke, logotipa ali drugih lastniških informacij (vključno s slikami, besedilom, postavitvijo strani ali obliko) podjetja ali njegovih podružnic brez njihovega ali njihovega ustreznega izrecnega pisnega soglasja. Brez izrecnega pisnega soglasja Reservation Resources ne smete uporabljati nobenih metaoznak ali kakršnega koli 'skritega besedila' z uporabo našega imena ali trgovskih imen, blagovnih ali storitvenih znamk. Vsaka nepooblaščena uporaba prekine dovoljenje ali licenco, ki vam jo podelimo.

S tem vam je podeljena omejena, preklicna in neizključna pravica do ustvarjanja hiperpovezave do naše domače strani, če vi ali povezava ne predstavljate podjetja, njegovih podružnic ali njihovih izdelkov ali storitev v napačni, zavajajoči, slabšalni, ali drugače žaljiv način. Brez izrecnega pisnega soglasja Reservation Resources kot dela povezave ne smete uporabljati nobene lastniške grafike, trgovskega imena, blagovne znamke ali storitvene znamke podjetja ali katere koli njegove podružnice.

G. Povezave

Ti pogoji uporabe veljajo samo za to spletno mesto in ne za spletna mesta katere koli druge osebe ali subjekta. Povezave do drugih svetovnih spletnih mest ali virov lahko zagotovimo mi ali tretje osebe. Potrjujete in se strinjate, da nismo odgovorni za razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih mest ali virov in da ne podpiramo (in nismo odgovorni za) nobene vsebine, oglaševanja, izdelkov, storitev ali drugega gradiva na ali na voljo na teh drugih spletna mesta ali vire. Nadalje potrjujete in se strinjate, da pod nobenim pogojem nismo odgovorni ali odgovorni, neposredno ali posredno, za kakršno koli izgubo ali škodo, ki vam je bila povzročena ali domnevno povzročena v povezavi z vašo uporabo katere koli vsebine ali zanašanjem nanjo. , oglasi, izdelki, storitve in drugi viri). Morebitne pomisleke v zvezi s katerim koli drugim spletnim mestom naslovite na skrbnika ali spletnega skrbnika spletnega mesta.

H. Vaš račun

Če uporabljate spletno mesto, ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti vašega računa in gesla ter za omejitev dostopa do vašega računalnika in se s tem strinjate, da sprejemate odgovornost za vse dejavnosti, ki se zgodijo pod vašim geslom.

I. Veljavno pravo

To spletno mesto je bilo ustvarjeno in razvito v Združenih državah Amerike v skladu z zakoni zvezne države Delaware in jih ureja. Z obiskom spletnega mesta se strinjate, da bo zakonodaja države Delaware, ne glede na načela kolizijskih zakonov, urejala pogoje uporabe in morebitne spore, ki bi lahko nastali med vami in Reservation Resources ali njegovimi podružnicami.

J. Spori

Kakršen koli spor v zvezi z vašim obiskom spletnega mesta ali izdelki ali storitvami, ki jih kupite prek spletnega mesta, se predloži zaupni arbitraži v Delawareju v Združenih državah Amerike, razen če ga imate na kakršen koli način. kršil ali grozil s kršitvijo pravic intelektualne lastnine podjetja, lahko zahtevamo sodno prepoved ali kako drugače ustrezno pravno sredstvo na katerem koli državnem ali zveznem sodišču v zvezni državi New York, vi pa se strinjate z izključno pristojnostjo in prizoriščem takih sodišč. Arbitraža v skladu s temi določili in pogoji uporabe se izvaja v skladu s takrat veljavnimi pravili Ameriškega arbitražnega združenja. Razsodba arbitra je zavezujoča in se lahko vnese kot sodba na katerem koli pristojnem sodišču. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se nobena arbitraža v skladu s temi določili in pogoji uporabe ne sme združiti z arbitražo, ki vključuje katero koli drugo stranko, za katero veljajo ti pogoji uporabe, bodisi prek skupinskih arbitražnih postopkov ali kako drugače.

K. Politike spletnega mesta, spremembe in ločljivost

Kot je navedeno zgoraj, vas spodbujamo in vam svetujemo, da pregledate določila in pogoje uporabe ter politiko zasebnosti, objavljeno na tem spletnem mestu. Ti pravilniki urejajo tudi vaš obisk spletnega mesta. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo in spoštujete te pravilnike, tako kot če bi podpisali pogodbo. Če kadar koli ne upoštevate teh pogojev in določil uporabe, si pridržujemo pravico, če je primerno, da prekinemo vaše geslo, uporabniški račun ali vaš dostop do spletnega mesta (ali katerega koli njegovega dela). Prav tako se strinjate, da se lahko kakršna koli prekinitev ali preklic vašega dostopa do ali uporabe spletnega mesta izvede brez predhodnega obvestila. Poleg tega se strinjate, da vam ali kateri koli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršno koli prekinitev ali preklic vašega dostopa do spletnega mesta ali njegove uporabe.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo, spremenimo, dodamo ali odstranimo dele spletnega mesta, pogoje uporabe in politiko zasebnosti. Občasno preverite te pogoje uporabe in politiko zasebnosti glede sprememb. Z uporabo tega spletnega mesta po objavi sprememb pogojev uporabe ali pravilnika o zasebnosti se strinjate, da sprejemate te spremembe, ne glede na to, ali ste jih pregledali. Če se ne strinjate s temi določili in pogoji uporabe ter politiko zasebnosti, ne smete uporabljati spletnega mesta in, če je primerno, se morate dogovoriti za preklic registriranega uporabniškega računa ali naročnine pri nas. Če se kateri koli od teh pogojev ali določil šteje za neveljavnega, ničnega ali iz kakršnega koli razloga neizvršljivega, se bo ta pogoj štel za razveljavljen in ne bo vplival na veljavnost in izvršljivost katerega koli preostalega pogoja.

naslov podjetja

545 8th Ave Suite 1532, New York, NY 10018

ZAVRNITEV GARANCIJE IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI TO SPLETNO MESTO PONUJAJO REZERVACIONI VIRI NA OSNOVI "KOT JE" IN "KOT JE NA VOLJO". GLEDE DELOVANJA SPLETNEGA MESTA ALI INFORMACIJ, VSEBINE, GRADIVA ALI IZDELKOV, VKLJUČENIH NA SPLETNEM MESTE, NE DAJEMO NOBENIH ZAGOTAVLJANJ ALI JAMSTEV, IZRECNIH ALI POSREDNIH. IZRECNO SE STRINJATE, DA UPORABLJATE SPLETNO MESTO NA LASTNO ODGOVORNOST.

PODJETJE DO NAJVEČJEGA MERA, KI GA DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA, ZAVRAČA VSEH JAMSTEV, IZRECNIH ALI POSREDNIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENIH JAMSTEV GLEDE PRODAJE IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

PODJETJE NE JAMČI, DA SPLETNO MESTO, NJENI STREŽNIKI ALI E-POŠTA, KI GA JE PODJETJE POSLALO, BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. PODJETJE NE BO ODGOVORNO ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI IZHAJA ZARADI UPORABE SPLETNEGA MESTA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, KAZENSKO IN POSLEDIČNO ŠKODO. NEKATERI DRŽAVNI ZAKONI NE DOVOLJUJEJO OMEJITEV POSREDNIH JAMSTEV ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE ŠKODE. ČE TI ZAKONI VELJAJO ZA VAS, NEKATERE ALI VSE ZGORNJE ZAVRNITVE, IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS IN LAHKO IMATE DODATNE PRAVICE.

Nesprejemljiva uporaba reserveresources.com

Reservation Resources zahteva, da se vse stranke in drugi uporabniki naše internetne storitve (»storitev«) obnašajo spoštljivo do drugih. Pri uporabi storitve upoštevajte zlasti naslednja pravila:

1. Žaljivo vedenje:

Naših uporabnikov ne odobravamo, spodbujamo k nadlegovanju, grožnjam ali obrekovanju katere koli osebe ali subjekta na našem spletnem mestu. Pričakujemo in zahtevamo, da naši uporabniki ne kontaktirajo nobene osebe, ki ni zahtevala nobenega nadaljnjega stika. Ne opravičujemo ali spodbujamo uporabe etničnih, verskih, spolnih ali rasnih žalitev proti kateri koli osebi ali skupini in zahtevamo, da naši uporabniki drug do drugega ravnajo enako spoštljivo, kot pričakujejo od drugih.

2. Zasebnost:

Uporabniki tega spletnega mesta ne smejo kršiti pravic do zasebnosti katere koli osebe. Ne zbirajte in ne razkrivajte nobenega osebnega naslova, številke socialnega zavarovanja ali drugih osebnih podatkov brez pisnega dovoljenja vsakega lastnika. Uporabniki ne smejo omogočati kraje identitete z uporabo tega mesta.

3. Intelektualna lastnina:

Ne kršite avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk, pravic poslovne skrivnosti ali drugih pravic intelektualne lastnine katere koli osebe ali subjekta. Uporabniki ne smejo objavljati ali razširjati programske opreme, avdio posnetkov, video posnetkov, fotografij, avtorskih člankov brez pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

4. Vdiranje, virusi in omrežni napadi:

Uporabnikom je prepovedan nepooblaščen dostop do katerega koli računalnika ali komunikacijskega sistema, vključno z računalniki, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitve. Upoštevamo poskus vdora ali onesposobitve katerega koli varnostnega sistema. Prosimo, da namerno ne distribuirate računalniškega virusa, ne izvajate napadov z zavrnitvijo storitve ali na kakršen koli drug način poskušate motiti delovanje katerega koli računalnika, komunikacijskega sistema ali spletne strani. Našim uporabnikom ne dovolimo dostopa do računov drugih uporabnikov storitve ali kako drugače posegajo vanje.

5. Neželena pošta:

Reservation Resources svojim uporabnikom omejuje in prepoveduje množično pošiljanje neželene e-pošte ('SPAM') ali prodajo ali trženje katerega koli izdelka ali storitve, ki se oglašuje ali je povezana z neželeno pošto. Nadalje omejujemo in prepovedujemo uporabnikom, da na kakršen koli način omogočajo ali sodelujejo pri razširjanju neželene pošte ali kršijo zakon CAN-Spam iz leta 2003 v kakršni koli obliki.

6. Goljufije:

Uporabnikom tega spletnega mesta prepovedujemo izdajanje goljufivih ponudb za prodajo ali nakup izdelkov, storitev ali naložb ali uporabo tega spletnega mesta kot sredstva za zavajanje kogar koli glede kakršnih koli podrobnosti, zlasti tistih, ki so pomembne za komercialne transakcije. Prav tako uporabnikom prepovedujemo kakršno koli drugačno goljufijo.

7. Kršitve zakona:

A. POSLEDICE KRŠITVE Kršitev tega pravilnika o sprejemljivi uporabi lahko privede do začasne blokade ali ukinitve uporabniškega računa ali pa do sodnega postopka. Poleg tega se lahko od uporabnika zahteva plačilo stroškov preiskave in popravnih ukrepov v zvezi s kršitvami AUP. Ponudnik si pridržuje pravico, da sprejme kakršne koli druge popravne ukrepe, ki se mu zdijo primerni.

B. PRIJAVA NESPREJEMLJIVE UPORABE Ponudnik prosi, da lahko vsak, ki ima informacije o kakršni koli kršitvi tega pravilnika, to prijavi tako, da pošlje e-pošto na naslednji naslov pmarc@reservationresources.com. Prosimo, navedite datum in čas (vključno s časovnim pasom) kršitve in vse informacije, za katere menite, da bi pomagale prepoznati krivca, vključno z e-pošto ali naslovom IP (internetni protokol), če je na voljo, ter vse podrobnosti o kršitvi.

C. REVIZIJA POLITIKE SPREJEMLJIVE UPORABE Reservation Resources lahko to politiko sprejemljive uporabe kadar koli spremeni tako, da na tej strani objavi novo različico in svojim uporabnikom o tem pošlje pisno obvestilo. Nova različica bo začela veljati na dan takega obvestila. VAŠA NADALJNA UPORABA SPLETNEGA MESTA PO NAŠI OBJAVI SPREMEMBE BO POMENILA, DA TE SPREMEMBE ZAVEZUJETE.

Iskanje

julija 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

avgusta 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Odrasli
0 otroci
Domače živali
Velikost
Cena
Udobje
Objekti
Iskanje

julija 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 gostje

Primerjaj oglase

Primerjaj

Primerjajte izkušnje

Primerjaj
sl_SISlovenščina
en_USEnglish azAzərbaycan dili fr_FRFrançais en_CAEnglish (Canada) en_NZEnglish (New Zealand) en_GBEnglish (UK) en_AUEnglish (Australia) en_ZAEnglish (South Africa) afAfrikaans amአማርኛ arالعربية asঅসমীয়া belБеларуская мова bg_BGБългарски bn_BDবাংলা boབོད་ཡིག bs_BABosanski caCatalà cs_CZČeština cyCymraeg da_DKDansk de_DEDeutsch elΕλληνικά eoEsperanto es_VEEspañol de Venezuela etEesti euEuskara fa_IRفارسی fiSuomi fyFrysk gdGàidhlig gl_ESGalego guગુજરાતી he_ILעִבְרִית hi_INहिन्दी hrHrvatski hu_HUMagyar hyՀայերեն id_IDBahasa Indonesia is_ISÍslenska it_ITItaliano ja日本語 ka_GEქართული kkҚазақ тілі kmភាសាខ្មែរ knಕನ್ನಡ ko_KR한국어 loພາສາລາວ lt_LTLietuvių kalba lvLatviešu valoda mk_MKМакедонски јазик ml_INമലയാളം mnМонгол mrमराठी ms_MYBahasa Melayu my_MMဗမာစာ nb_NONorsk bokmål pa_INਪੰਜਾਬੀ pl_PLPolski psپښتو pt_PTPortuguês pt_BRPortuguês do Brasil pt_AOPortuguês de Angola ro_RORomână ru_RUРусский si_LKසිංහල sk_SKSlovenčina sqShqip sr_RSСрпски језик sv_SESvenska swKiswahili ta_INதமிழ் ta_LKதமிழ் teతెలుగు thไทย tlTagalog tr_TRTürkçe tt_RUТатар теле ug_CNئۇيغۇرچە ukУкраїнська urاردو uz_UZO‘zbekcha viTiếng Việt zh_CN简体中文 de_ATDeutsch (Österreich) de_CH_informalDeutsch (Schweiz, Du) zh_TW繁體中文 zh_HK香港中文 es_GTEspañol de Guatemala es_ESEspañol es_CREspañol de Costa Rica es_COEspañol de Colombia es_ECEspañol de Ecuador es_AREspañol de Argentina es_PEEspañol de Perú es_DOEspañol de República Dominicana es_UYEspañol de Uruguay es_CLEspañol de Chile es_PREspañol de Puerto Rico es_MXEspañol de México sl_SISlovenščina